Compelling Television from Scotland
Authentic, Creative, Distinctive
Telebhisean buadhail à Alba
Dearbhte, Cruthachail, Sònraichte

An American musician discovers his family history on the Isle of Lewis.

Fhad ’s gu bheil e air chuairt ann an Breatainn, tha Cahalen Moireasdan, seinneadair-sgrìobhadair òg tàlantach Ameireaganach, ag amas air barrachd & aighinn a-mach mu na ceanglaichean làidir a th’ aige ri Eilean Leòdhais, agus mu shinn-sheanair aig an robh an aon thàlant agus meas air bàrdachd agus ceòl.

Cahalen Morrison is an up and coming American singer-songwriter who is on a mission to take time from his UK tour to find out more about his connection with the Isle of Lewis and an ancestor who shared his passion for poetry and music.