Compelling Television from Scotland
Authentic, Creative, Distinctive
Telebhisean buadhail à Alba
Dearbhte, Cruthachail, Sònraichte

Naidheachdan

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Cuimhnichibh gum bi Trusadh: Feise ann an Gàidhlig ri fhaicinn air BBC ALBA agus air BBC iPlayer a-nochd aig 2200.

Don’t forget to tune in to Trusadh: Sex in Gaelic tonight at 2200 on BBC ALBA & on BBC iPlayer.
... See MoreSee Less

2 days ago

Mar Ghàidheil, cha robh sinn a-riamh cofhurtail a’ bruidhinn mu dheidhinn faireachdainnean sam bith.

As Gaels, we were never comfortable discussing our emotions.

Feise ann an Gàidhlig
Sex in Gaelic

📺 BBC ALBA
📆 Diluain 20mh den Chèitean / Monday 20th May
⏰ 2200
... See MoreSee Less

4 days ago

🚨 Trusadh ùr! 🚨

Feise ann an Gàidhlig
Sex in Gaelic

Tha Catriona Lexy Chaimbeul a’ dol air chuairt air feadh na dùthcha gus ionnsachadh mu eachdraidh feise fhalaichte nan Gàidheal. Tro bhàrdachd, litreachas, ceòl ‘s cleachdaidhean, chì sinn taobh de chultar nan Gàidheal air nach eil cuid cho eòlach is sinn a’ toirt fuasgladh air eachdraidh a tha èibhinn, annasach agus, gu tric, uabhannach.

Catriona Lexy takes a trip across the country to unearth the hidden sexual history of the Gaels. Through poetry, literature, songs and customs, we’ll discover a rarely seen side of Gaelic culture as we explore this fascinating, eye-opening and often shocking history.

Air @bbc.alba agus air @bbciplayer air Diluain 20mh den Chèitean aig 2200.

On BBC ALBA and on iPlayer on Monday 20th May at 2200.

#trusadh #community #gàidhlig #gaelic #poetry #liteature #song #culture #bbcalba
... See MoreSee Less

7 days ago

🚨 Trusadh ùr! 🚨

Feise ann an Gàidhlig 
Sex in Gaelic 

Tha Catriona Lexy Chaimbeul a’ dol air chuairt air feadh na dùthcha gus ionnsachadh mu eachdraidh feise fhalaichte nan Gàidheal. Tro bhàrdachd, litreachas, ceòl ‘s cleachdaidhean, chì sinn taobh de chultar nan Gàidheal air nach eil cuid cho eòlach is sinn a’ toirt fuasgladh air eachdraidh a tha èibhinn, annasach agus, gu tric, uabhannach.

Catriona Lexy takes a trip across the country to unearth the hidden sexual history of the Gaels. Through poetry, literature, songs and customs, we’ll discover a rarely seen side of Gaelic culture as we explore this fascinating, eye-opening and often shocking history. 

Air @bbc.alba agus air @bbciplayer air Diluain 20mh den Chèitean aig 2200.

On BBC ALBA and on iPlayer on Monday 20th May at 2200. 

#trusadh #community #gàidhlig #gaelic #poetry #liteature #song #culture #bbcalba

Innsidh a' chiad earrann seo mar a thàinig "La Brise de Mer" gu bith is gu cumhachd.

This first episode tells the birth and meteoric rise of “La Brise de Mer”.

Mafia Corsica - air BBC ALBA a-nochd aig 10:30f
Corsican Mafia - on BBC ALBA tonight at 10:30pm

#documentary #corsica #bbcalba #crime #gangs #gaidhlig
... See MoreSee Less

3 weeks ago

Bha sgioba MacTV air leth thoilichte fàilte a chur air Tim Davie, Director General a’ BhBC cuide ri Mairead Màiri Mhoireach, Ceannard Craolaidh Gàidhlig agus Caidreachas, aig an oifis an-diugh, gus am farsaingeachd de phrògraman a tha sinn a’ cruthachadh de BhBC ALBA a thaisbeanadh.

The MacTV team were delighted to have a visit from Tim Davie, BBC Director General, along with Margaret Mary Murray, BBC Head of Gaelic Services & Inclusion earlier today, and showcase the range of content we create for BBC ALBA.
... See MoreSee Less

1 month ago

Bha sgioba MacTV air leth thoilichte fàilte a chur air Tim Davie, Director General a’ BhBC cuide ri Mairead Màiri Mhoireach, Ceannard Craolaidh Gàidhlig agus Caidreachas, aig an oifis an-diugh, gus am farsaingeachd de phrògraman a tha sinn a’ cruthachadh de BhBC ALBA a thaisbeanadh. 

The MacTV team were delighted to have a visit from  Tim Davie, BBC Director General, along with Margaret Mary Murray, BBC Head of Gaelic Services & Inclusion earlier today, and showcase the range of content we create for BBC ALBA.

Comment on Facebook

Looking to see where he can swing the axe, no doubt.

View more comments

Among the species that have been reintroduced here, the bearded vulture cannot settle.

Am measg nan gnèithean a chaidh a thoirt air ais, tha an cnàimh-bhristeach luaisgeanach.

Wild Corridors - Bearded Vultures tonight on BBC ALBA @ 9pm

#wildlife #documentary #vultures
... See MoreSee Less

1 month ago

Load more