Compelling Television from Scotland
Authentic, Creative, Distinctive
Telebhisean buadhail à Alba
Dearbhte, Cruthachail, Sònraichte

Naidheachdan

We are looking for contributors for a new potential program!

Please SHARE and get in touch if you're interested in taking part.
... See MoreSee Less

2 weeks ago

We are looking for contributors for a new potential program!

Please SHARE and get in touch if youre interested in taking part.

RESEARCHER VACANCY - deadline this Friday !!!

Please SHARE, and let anyone who might be interested know.

Ceud taing 🙂Please LIKE & SHARE 🙂

BEÀRN-OBRACH : NEACH-RANNSACHAIDH –
CÙMHNANT 12 MÌOSAN

Tha beàrn-obrach aig MacTV airson neach-rannsachaidh làn ùine, ag obair air prìomh sreath aithriseach BBC ALBA, ‘Trusadh’. Bidh an tuarastal a-rèir eòlas, agus tha an dreuchd a tha stèidhte ann an Steòrnabhagh, na dheagh chothrom son an neach ceart. ‘S e MacTV an companaidh neo-eisimeileach telebhisein as motha sa Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan. Ma tha ùidh agad san dreuchd bu chòir dhut cunntas-beatha agus post-d, a’ mìneachadh carson a tha thu freagarrach airson na h-obrach, a chur gu Seumas Mac an t-sagairt air - seumas@mactv.co.uk. Bhiodh e na bhuannachd cuideachd nam biodh tu fileanta sa Ghàidhlig. Feumar fios a chur ron cheann-là : Dihaoine 5mh den Iuchar 2019. Ma tha tuilleadh fiosrachaidh mun dreuchd a dhìth cuir fòn gu Seumas air 01851 705638, no cuir post-d thuige. Gheibhear tuilleadh a-mach mun chompanaidh air an làraich-lìn againn - www.mactv.co.uk

RESEARCHER VACANCY – 12 MONTH CONTRACT

MacTV, an award winning Scottish indie, are seeking a full time researcher to join our team, working on BBC ALBA's flagship documentary series ‘Trusadh’ . Salary will depend on experience, and the post which is based in Stornoway, is an exciting career opportunity for the right person. MacTV is the largest independent TV company in the Highlands and Islands. Interested candidates should send a cover e-mail and CV for consideration. Fluency in Scottish Gaelic would be advantageous. Closing date for applications is Friday 5th July 2019. Please call Seumas Mactaggart for further information on 01851 705 638, or e-mail him on seumas@mactv.co.uk. You can find out more about MacTV at our website - www.mactv.co.uk
... See MoreSee Less

2 weeks ago

RESEARCHER VACANCY - deadline this Friday !!!

Please SHARE, and let anyone who might be interested know. 

Ceud taing :-)

Please LIKE & SHARE 🙂

BEÀRN-OBRACH : NEACH-RANNSACHAIDH –
CÙMHNANT 12 MÌOSAN

Tha beàrn-obrach aig MacTV airson neach-rannsachaidh làn ùine, ag obair air prìomh sreath aithriseach BBC ALBA, ‘Trusadh’. Bidh an tuarastal a-rèir eòlas, agus tha an dreuchd a tha stèidhte ann an Steòrnabhagh, na dheagh chothrom son an neach ceart. ‘S e MacTV an companaidh neo-eisimeileach telebhisein as motha sa Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan. Ma tha ùidh agad san dreuchd bu chòir dhut cunntas-beatha agus post-d, a’ mìneachadh carson a tha thu freagarrach airson na h-obrach, a chur gu Seumas Mac an t-sagairt air - seumas@mactv.co.uk. Bhiodh e na bhuannachd cuideachd nam biodh tu fileanta sa Ghàidhlig. Feumar fios a chur ron cheann-là : Dihaoine 5mh den Iuchar 2019. Ma tha tuilleadh fiosrachaidh mun dreuchd a dhìth cuir fòn gu Seumas air 01851 705638, no cuir post-d thuige. Gheibhear tuilleadh a-mach mun chompanaidh air an làraich-lìn againn - www.mactv.co.uk

RESEARCHER VACANCY – 12 MONTH CONTRACT

MacTV, an award winning Scottish indie, are seeking a full time researcher to join our team, working on BBC ALBA's flagship documentary series ‘Trusadh’ . Salary will depend on experience, and the post which is based in Stornoway, is an exciting career opportunity for the right person. MacTV is the largest independent TV company in the Highlands and Islands. Interested candidates should send a cover e-mail and CV for consideration. Fluency in Scottish Gaelic would be advantageous. Closing date for applications is Friday 5th July 2019. Please call Seumas Mactaggart for further information on 01851 705 638, or e-mail him on seumas@mactv.co.uk. You can find out more about MacTV at our website - www.mactv.co.uk
... See MoreSee Less

4 weeks ago

Please LIKE & SHARE :-) 

BEÀRN-OBRACH : NEACH-RANNSACHAIDH – 
CÙMHNANT 12 MÌOSAN  

Tha beàrn-obrach aig MacTV airson neach-rannsachaidh làn ùine, ag obair air prìomh sreath aithriseach BBC ALBA, ‘Trusadh’. Bidh an tuarastal a-rèir eòlas, agus tha an dreuchd a tha stèidhte ann an Steòrnabhagh, na dheagh chothrom son an neach ceart. ‘S e MacTV an companaidh neo-eisimeileach telebhisein as motha sa Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan. Ma tha ùidh agad san dreuchd bu chòir dhut cunntas-beatha agus post-d, a’ mìneachadh carson a tha thu freagarrach airson na h-obrach, a chur gu Seumas Mac an t-sagairt air - seumas@mactv.co.uk. Bhiodh e na bhuannachd cuideachd nam biodh tu fileanta sa Ghàidhlig. Feumar fios a chur ron cheann-là : Dihaoine 5mh den Iuchar 2019. Ma tha tuilleadh fiosrachaidh mun dreuchd a dhìth cuir fòn gu Seumas air 01851 705638, no cuir post-d thuige. Gheibhear tuilleadh a-mach mun chompanaidh air an làraich-lìn againn - www.mactv.co.uk    

RESEARCHER VACANCY – 12 MONTH CONTRACT

MacTV, an award winning Scottish indie, are seeking a full time researcher to join our team, working on BBC ALBAs flagship documentary series ‘Trusadh’ . Salary will depend on experience, and the post which is based in Stornoway, is an exciting career opportunity for the right person. MacTV is the largest independent TV company in the Highlands and Islands. Interested candidates should send a cover e-mail and CV for consideration. Fluency in Scottish Gaelic would be advantageous. Closing date for applications is Friday 5th July 2019. Please call Seumas Mactaggart for further information on 01851 705 638, or e-mail him on seumas@mactv.co.uk. You can find out more about MacTV at our website - www.mactv.co.uk

... See MoreSee Less

1 month ago

 

Comment on Facebook

Many congratulations well deserved

+ View previous comments

... See MoreSee Less

1 month ago

Mealaibh ur naidheachd dha Daibhidh Martin bho MacTV – ar stiùiriche / riochdaire / neach-camara, a chaidh aithneachadh a-nochd airson a chuid ealantas son an obair camara aige sa phrògram, ‘Sùlaisegeir – an t-Sealg’ aig na RTS Scotland Awards. Bhuannaich e an duais airson an obair camara as fheàrr!

Massive congratulations to MacTV’s Daibhidh Martin, our producer / director / cameraman who tonight won the craft award for ‘Professional Excellence – Camera’ at the RTS Scotland Awards for his work on ‘Sùlaisegeir – the Hunt’.

Great to also see the programme itself short-listed as one of 3 for ‘Documentary and Specialist Factual :Science and Natural History’, with our Director / Cameraman, Neil Campbell , also short-listed as one of 3. A fantastic achievement for the MacTV team.

A huge thanks again to Dods and the boys in Ness for the access they gave us to tell their amazing story.

Great to also see BBC ALBA / MG ALBA pick up a stunning 4 awards across the evening from their 7 nominations - a great night for Gaelic broadcasting ! 👏👏👏💪💪🙂

#sulaisgeir #mgalba #bbcalba #sgioba #mactv #gaidhlig
... See MoreSee Less

1 month ago

 

Comment on Facebook

Well deserved. Access and insight both tremendous.

Well done and well deserved 😊

Congratulations!

Congrats guys, well deserved! 👏🏻

Well deserved - great programme

Congratulations David. Amazing! 😊 x

Congratulations David well done xx

Congratulations David - fantastic achievement! Congratulations also to Neil and all at MacTV and bbc Alba & MG Alba

Welldone Well done 👍

Very well done!

Brilliant . congratulations

Congratulations

Congratulations and well deserved.👍

Congratulations David on your achievement and the rest of the MacTV crew on gaining awards

Congratulations Dave! 🎉👍

Congratulations a fantastic programme 👏👏

Massive congratulations David. So well recognised and deserved. Superb work.

Well done!👏

Congratulations 👏👏👏

Well Done!

Amazing news, well done David and mactv! X

Congratulations Daibhidh Martin well done xx

Fantastic! Congratulations and well done to Daibhidh Martin and our very talented Guga Hunters😊

Math a rinn thu - well done. Enjoy !!

Congratulations David Daibhidh Martin. Very well deserved 😊xx

+ View previous comments

Load more