Compelling Television from Scotland
Authentic, Creative, Distinctive
Telebhisean buadhail à Alba
Dearbhte, Cruthachail, Sònraichte

News

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Tha Katie againne deiseil an-diugh airson ceala deug ‘s là mòr air thoiseach oirre an ath sheachdain. Tha a h-uile duine aig MacTV a’ guidhe gach sonas dhi fhèin ‘s dha Graeme.

Katie is finishing up today for two weeks in preparation for her big day next week! We’d like to wish her & Graeme all the best for their future together! 👰🏻
... See MoreSee Less

2 weeks ago

Tha Katie againne deiseil an-diugh airson ceala deug ‘s là mòr air thoiseach oirre an ath sheachdain. Tha a h-uile duine aig MacTV a’ guidhe gach sonas dhi fhèin ‘s dha Graeme. 

Katie is finishing up today for two weeks in preparation for her big day next week! We’d like to wish her & Graeme all the best for their future together! 👰🏻

Comment on Facebook

Gach dùrachd airson do àm ri teachd còmhla! (The best that google Translate can do.)

View more comments

Cuimhnichibh air Trusadh a-nochd aig 9f air BBC ALBA/Don’t forget to watch Trusadh tonight at 9pm on BBC ALBA! 💃🏻💃🏻💃🏻 ... See MoreSee Less

3 weeks ago

Thigibh cuide ri cuid de na dannsairean òg as tàlantaich ann an Alba oidhche Luain aig 9f air BBC ALBA airson sealladh fhaighinn air saoghal an Dannsa Gàidhealaich.

Join some of Scotland’s talented young dancers on Monday night at 9pm on BBC ALBA for an insight into the world of Highland Dancing.
... See MoreSee Less

4 weeks ago

Comment on Facebook

Looking forward to seeing this ⚔️⚔️

Darn, I missed this but could get it on catch up. What's the programme called please?

I know wow. Brave girl

Doing the Seann Truibhas leap step on beach sand? Wow!

Emma Aitken your mum's on this at 41seconds 😂. Only just at side lol. X

Is this on catch up. i missed it x

Will this be available online to watch outside of Scotland? I’m in Australia.

Gregor Dooley

Fiona McGuigan

Tashy Cormack

Kathie Bridgeford

Annette Summerfield

Rose Macdougall you probably already know about this event

Hannah Williamson I see you 😂

View more comments

Trusadh: Dannsa Gàidhealach – An t-Slighe gu Còmhall
Diluain 28mh an Dàmhair aig 9f air BBC ALBA

Trusadh: Highland Dancing – The Road to Cowal
Monday 28th October at 9pm on BBC ALBA

Sùil èasgaidh air dannsairean òga bho air feadh Alba agus iad a’ dèanamh deiseil pàirt a ghabhail ann an sàr fharpais saoghal dannsa ghàidhealach – Farpais Dannsa Gàidhealach an t-Saoghail, a th’ air a chumail gach bliadhna aig Geamaichean Chòmhaill ann an Dùn Omhain.

A fast paced look at the young dancers from around Scotland as they prepare to compete at the pinnacle of the Highland Dancing calendar - the World Highland Dancing Championships, held each year at the Cowal Games in Dunoon.
... See MoreSee Less

4 weeks ago

Comment on Facebook

Erin Maguire

Elaine MacAulay

ZZan AAiken, do u think thsts what Harry was being filmed for at Inveraray? Xx

View more comments

Tha MacTV a’ sireadh daoine le Gàidhlig a tha a’ fulang le aileirdsidhean dona a tha feumach air epi pen a bhith nan cois fad na h-ùine. Ma tha thu fhèin anns an t-suidheachadh seo, no ma tha thu eòlach air cuideigin a bhiodh freagarrach, cuir fios thugainn air 01851 70 5638, no cuir post-d gu Jayne: jayne@mactv.co.uk

MacTV is looking for Gaelic speakers who suffer from serious allergies and who need to carry an epi pen with them at all times. If you are in this situation, or you know somebody who might be suitable, please get in touch with Jayne on 01851 70 5638 or send an e-mail to jayne@mactv.co.uk
... See MoreSee Less

1 month ago

Comment on Facebook

Jade MacRury

Ruairidh Andrew Hamilton Hammer Time

View more comments

Load more