Compelling Television from Scotland
Authentic, Creative, Distinctive
Telebhisean buadhail à Alba
Dearbhte, Cruthachail, Sònraichte
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Tha Evelyn Coull NicLeòid a’ coinneachadh ri Torcuil MacLeòid aig a bheil dlùth cheangal ri baile Stiomrabhagh air na Lochan a-nochd aig 9f air BBC ALBA.

Evelyn Coull Macleod meets with Torquil Macleod who has strong family connections to Stemreway in Lochs tonight at 9pm on BBC ALBA.
... See MoreSee Less

2 days ago

“Saoghal eile air falbh bhon h-uile càil”

Tha Evelyn Coull Nicleòid agus Anna NicAonghais a’ tadhal air seann bhaile Mhoilinginis sna Hearadh.

Evelyn Coull Macleod and Anna MacInnes visit the deserted village of Molinginish in Harris.

📺BBC ALBA
📆Diluain/Monday
⏰9f/9pm

#beathaairanoir #lostvillages #trusadh #bbcalba #gàidhlig #gaelic #eachdraidh #history #localhistory #localhistorymatters #isleofharris #harris #nahearadh #outerhebrides #westernisles
... See MoreSee Less

5 days ago

⭐️Trusadh: Beatha air an Oir | Lost Villages ⭐️

Bidh Evelyn Coull NicLeòid a’ tadhal air bailtean a chaidh fhalamhachadh ann an Ùig, na Hearadh agus air na Lochan ann an Trusadh ùr a bhios a’ dol a-mach air BBC ALBA air Diluain 20mh den t-Sultain aig 9f.

Evelyn Coull Macleod visits deserted villages in Uig, Harris and Lochs in a new Trusadh which goes out on BBC ALBA on Monday 20th September at 9pm. 📺👀

#lostvillages #isleofharris #uig #lochs #outerhebrides #scotland #alba #bbcalba #gàidhlig #gaelic #visitthehebrides #eachdraidh #history #historylovers
... See MoreSee Less

6 days ago

⭐️Trusadh: Beatha air an Oir | Lost Villages ⭐️

Bidh Evelyn Coull NicLeòid a’ tadhal air bailtean a chaidh fhalamhachadh ann an Ùig, na Hearadh agus air na Lochan ann an Trusadh ùr a bhios a’ dol a-mach air BBC ALBA air Diluain 20mh den t-Sultain aig 9f. 

Evelyn Coull Macleod visits deserted villages in Uig, Harris and Lochs in a new Trusadh which goes out on BBC ALBA on Monday 20th September at 9pm. 📺👀

#lostvillages #isleofharris #uig #lochs #outerhebrides #scotland #alba #bbcalba #gàidhlig #gaelic #visitthehebrides #eachdraidh #history #historylovers

Mairi a’ faighinn beagan comhairle bho Murdo John 🚛
Mairi preparing for her lorry lesson with Murdo John
📺BBC ALBA @ 20:30 tonight
... See MoreSee Less

1 week ago

Load more