Compelling Television from Scotland
Authentic, Creative, Distinctive
Telebhisean buadhail à Alba
Dearbhte, Cruthachail, Sònraichte
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Feuch nach caill thu seo - aig 9 a-nochd air BBC ALBA. Tonight at 9 on ALBA. Don't miss it. With Liz MacBain , Jim Hope and Paul Duke. ... See MoreSee Less

2 weeks ago

Bill Lawson - Sàr Shloinntear

A-nochd aig 2100 air BBC ALBA
Tonight at 2100 on BBC ALBA
... See MoreSee Less

2 weeks ago

Comment on Facebook

Yes, so important to “listen”... a trained and respected interviewer, short on the ground nowadays!

View more comments

Bill Lawson - Sàr Shloinntear

Sùil air obair shònraichte an t-sàr shloinntear Bill Lawson bho na Hearadh, agus am beairteas a tha e air cruinneachadh thar nam bliadhnaichean. Tro leabhraichean eachdraidheil ar bailtean agus croitean, agus na chlàir e air sloinntearachd phearsanta teaghlaichean air feadh nan Eilean ‘s na Gàidhealtachd. Tha am prògram a' leantainn na h-obrach seo, ris a bheil e fhathast gu mòr an sàs, agus e a’ toirt fuasgladh do dhaoine air eachdraidh an sinnsearan agus a’ gleidheadh eachdraidh phrìseil ar coimhearsnachdan.
Diluain 2mh dhen Dùbhlachd aig 2100 on BBC ALBA

A look at the remarkable work of the world renowned genealogist Bill Lawson from Harris, and the wealth of work he has done over the years. From his work with local village and crofting histories, and his amazing genealogical family records from across the Highlands and Islands. We follow him in his work, as he reveals fascinating descendants’ stories to different people, and creates a unique legacy of our communities’ histories.
Monday 2nd December at 2100 on BBC ALBA
... See MoreSee Less

2 weeks ago

Bill Lawson - Sàr Shloinntear

Sùil air obair shònraichte an t-sàr shloinntear Bill Lawson bho na Hearadh, agus am beairteas a tha e air cruinneachadh thar nam bliadhnaichean. Tro leabhraichean eachdraidheil ar bailtean agus croitean, agus na chlàir e air sloinntearachd phearsanta teaghlaichean air feadh nan Eilean ‘s na  Gàidhealtachd. Tha am prògram a leantainn na h-obrach seo, ris a bheil e fhathast gu mòr an sàs, agus e a’ toirt fuasgladh do dhaoine air eachdraidh an sinnsearan agus a’ gleidheadh eachdraidh phrìseil ar coimhearsnachdan.
Diluain 2mh dhen Dùbhlachd aig 2100 on BBC ALBA

A look at the remarkable work of the world renowned genealogist Bill Lawson from Harris, and the wealth of work he has done over the years. From his work with local village and crofting histories, and his amazing genealogical family records from across the Highlands and Islands. We follow him in his work, as he reveals fascinating descendants’ stories to different people, and creates a unique legacy of our communities’ histories.           
Monday 2nd December at 2100 on BBC ALBA

Comment on Facebook

i look forward to seeing that. We have a little bit of his work in the Giant MacAskill Museum in Dunvegan and they have a lot more of it in Englishtown in Cape Breton.

View more comments

Tha Katie againne deiseil an-diugh airson ceala deug ‘s là mòr air thoiseach oirre an ath sheachdain. Tha a h-uile duine aig MacTV a’ guidhe gach sonas dhi fhèin ‘s dha Graeme.

Katie is finishing up today for two weeks in preparation for her big day next week! We’d like to wish her & Graeme all the best for their future together! 👰🏻
... See MoreSee Less

1 month ago

Tha Katie againne deiseil an-diugh airson ceala deug ‘s là mòr air thoiseach oirre an ath sheachdain. Tha a h-uile duine aig MacTV a’ guidhe gach sonas dhi fhèin ‘s dha Graeme. 

Katie is finishing up today for two weeks in preparation for her big day next week! We’d like to wish her & Graeme all the best for their future together! 👰🏻

Comment on Facebook

Gach dùrachd airson do àm ri teachd còmhla! (The best that google Translate can do.)

View more comments

Load more