Compelling Television from Scotland
Authentic, Creative, Distinctive
Telebhisean buadhail à Alba
Dearbhte, Cruthachail, Sònraichte
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

A look at the life of a young Scottish island crofter who is on a special mission. Watch now:https://bbc.in/3pdNmNY

Sealladh air beatha croitear òg eileanach Albannach aig a bheil amas sònraichte.
BBC ALBA #Crofting #outerhebrides #hebrides #Gàidhlig #gaelic #visitscotland
... See MoreSee Less

24 hours ago

Thatched houses, which would have seen generations of crofting families, were built to withstand the elements. Eoghan MacDonald has always been interested in the thatched houses, which were at one time popular throughout the Highlands and Islands. He has decided to visit those who still practise traditional building skills, to find out whether there is still demand for them🏠 : bbc.in/2MSE2kJ

Tha taighean tughaidh air beatha ginealach an dèidh ginealaich de theaghlaichean croitearachd fhaicinn agus bha iad air an togail ann an dòigh a bhiodh freagarrach airson na h-aimsire. Tha ùidh mhòr air a bhith aig Eoghan Dòmhnallach anns na taighean seo, a bha aig aon àm cumanta air feadh na Gàidhealtachd, agus tha e a’ tadhal air cuid a tha fhathast a’ cleachdadh sgilean togail traidiseanta airson faighinn a-mach a bheil iarrtas ann air an son fhathast 🏠 : bbc.in/2MSE2kJ
... See MoreSee Less

6 days ago

A phenomenon known as ‘Peatlemania’ has recently taken hold of the nation. With exclusive behind the scenes access, we follow the band on their journey to stardom, performing at various venues and festivals throughout the country, learning about what inspires their music and about how they are coping with the bright lights of fame and the demands of a rock and roll lifestyle. Watch here: bbc.in/3o56ayy

Tha rud ris an cainnte ‘Peatlemania’ air grèim fhaighinn air an dùthaich air fad. Tha sinn a’ leantainn an còmhlain air an turas aca, is iad a’ cosnadh ainm dhaibh pèin, aig fèisean agus air àrd-ùrlaran air feadh na dùthcha, ag ionnsachadh mu dè tha toirt orra a bhith a’ cluich an cuid ciùil, agus mu ciamar a tha iad a’ dèiligeadh ris a’ chliù agus ri na h-iarrtasan a tha an lùib beatha an sàs ann an roc agus roll.
... See MoreSee Less

2 weeks ago

How about a Peat & Diesel double bill for tonight's telly viewing ! You can catch their incredible Barrowlands debut on the BBC iPlayer right now for an hour of great music. Then tune in to the award winning MacTV BBC ALBA documentary at 1130pm - and find out all about how 'Peatlemania' came to be ! Cuimhnichibh - a-nochd aig 11.30f air BBC ALBA - le gàire is craic gu leòr ! Yes a ' bhalaich ! 🤪 ... See MoreSee Less

2 weeks ago

Load more