Compelling Television from Scotland
Authentic, Creative, Distinctive
Telebhisean buadhail à Alba
Dearbhte, Cruthachail, Sònraichte

West Side FC defend their Lewis & Harris League title.

Ghlèidh sgioba ball-coise an Taobh Siar Lìog Leòdhais is na Hearadh son a’ chiad uair a-riamh ann an 2014. Tha Siar gu Sìorraidh a’ leantainn na sgioba tro shèasan 2015 agus iad a’ feuchainn ris a’ chùis a dhèanamh a-rithist leis an iomadh taic a tha iad a’ faighinn bhon luchd saor-thoileach a tha ag obair air cùl ghnothaichean. Sealladh iongantach air a’ mheasgachadh annasach de mhòr-thoileachas agus briseadh dùil a tha an lùib ball-coise coimhearsnachd.

2014 saw the Westside Football club win the hotly contested Lewis & Harris League for the first time in their history. ’Mon the West! follows the journey of the 2015 season as the team defend the title, with the support of the many volunteers who work tirelessly behind the scenes. A fascinating look at the ups and downs of local league football and the vital part that the communities play to make it all happen.

Director

Marsaili Shields