Compelling Television from Scotland
Authentic, Creative, Distinctive
Telebhisean buadhail à Alba
Dearbhte, Cruthachail, Sònraichte

The ambitious recreation of one of Scotland’s truly great, historic sea crossings.

Sgeulachd iongantach mu sgioba a tha ag amas air dàn-chuairt cuain, eachdraidheil a dhèanamh as ùr, agus an sgeulachd thùsail air a h-innse tro agallamh, agus seann dheilbh is film.

The story of the ambitious recreation of one of Scotland’s truly great historic sea crossings, and the original pioneering journey told through interview, with classic cinefilm and stills archive.

Director

Magnus Graham