Compelling Television from Scotland
Authentic, Creative, Distinctive
Telebhisean buadhail à Alba
Dearbhte, Cruthachail, Sònraichte

Sreath a tha a’ leantainn còignear chroitearan Albannach fad bliadhna. Series charting a year in the lives of five Scottish crofters.

Sreath a tha a’ leantainn còignear chroitearan Albannach fad bliadhna.

Series charting a year in the lives of five Scottish crofters.

Director

Duncan MacKinnon