Compelling Television from Scotland
Authentic, Creative, Distinctive
Telebhisean buadhail à Alba
Dearbhte, Cruthachail, Sònraichte

Poignant story of gender transformation explored through running.

Rugadh Raonaid NicNèill na 4reannach agus tha i air a dhol tro tòrr na h-inntinn agus na corp airson a’ ghnè aice atharrachadh. A’ comharrachadh gu bheil i gu bhith na boireannach, tha Rachel ag amas còig rèisean Albannach a ruith.

Born male, Rachel MacNeill has overcome immense psychological and physical change to transform her gender. In celebration of becoming a woman Rachel sets herself a new challenge to run 5 Scottish marathons.

Director

Duncan Macdonald