Compelling Television from Scotland
Authentic, Creative, Distinctive
Telebhisean buadhail à Alba
Dearbhte, Cruthachail, Sònraichte

All set for our next big shoot, next stop... Sulasgeir #trusadh ... See MoreSee Less

3 days ago

All set for our next big shoot, next stop... Sulasgeir #trusadh

MacTV added 2 new photos.

Aghaidh ri Aghaidh - Lagerfeld vs Yves Saint-Laurent
Diardaoin 17mh den Lùnastal aig 2233
Karl Lagerfeld agus Yves Saint-Laurent, dithis a bha air leth tàlantach agus a thug buaidh air fasan agus haute couture airson caogad bliadhna. ’S e seo sgeulachd mu dà charaid a chaidh an aghaidh a chèile, làn farmad, soirbheachas agus mac-meanmna.

Face to Face - Lagerfeld vs Yves Saint-Laurent
Thursday 17th August at 2233
Karl Lagerfeld and Yves Saint-Laurent; two talented, gifted men that contributed to the heart of a half century of fashion and haute couture. This is a story of two men’s friendship that became rivalry, fuelled by jealousy, ambition, and creativity.
... See MoreSee Less

4 days ago

Aghaidh ri Aghaidh - Lagerfeld vs Yves Saint-Laurent
Diardaoin 17mh den Lùnastal aig 2233
Karl Lagerfeld agus Yves Saint-Laurent, dithis a bha air leth tàlantach agus a thug buaidh air fasan agus haute couture airson caogad bliadhna. ’S e seo sgeulachd mu dà charaid a chaidh an aghaidh a chèile, làn farmad, soirbheachas agus mac-meanmna. 

Face to Face - Lagerfeld vs Yves Saint-Laurent
Thursday 17th August at 2233
Karl Lagerfeld and Yves Saint-Laurent; two talented, gifted men that contributed to the heart of a half century of fashion and haute couture.  This is a story of two men’s friendship that became rivalry, fuelled by jealousy, ambition, and creativity.

MacTV added 27 new photos to the album: Tioram air Tìr ~ Port Tales.

Sùil air puirt mara taobh siar na h-Alba agus mar a tha iad air atharrachadh thar nan linntean.

A fascinating look at the west cost of Scotland’s sea ports, and the way in which they have changed over they years.
... See MoreSee Less

1 week ago

Sùil air puirt mara taobh siar na h-Alba agus mar a tha iad air atharrachadh thar nan linntean.

A fascinating look at the west cost of Scotland’s sea ports, and the way in which they have changed over they years.

MacTV published a note.

Tioram air Tìr (Port Tales)
... See MoreSee Less

1 week ago