Compelling Television from Scotland
Authentic, Creative, Distinctive
Telebhisean buadhail à Alba
Dearbhte, Cruthachail, Sònraichte

MacTV added 2 new photos.

Là trang aig MacTV a' dèanamh bracaist airson còrr air leth cheud duine mar phàirt den CRUK Big Breakfast. Taing mhòr do na buidhnean Gàidhlig eadar Taigh Shìphoirt, An Tosgan agus Obh Obh a chur taic ri seo. Chaidh £450 a chruinneachadh.

A busy day at MacTV making breakfast for over 50 people as part of CRUK's Big Breakfast. Many thanks to the Gaelic organisations in Stornoway for supporting this cause. We raised a total of £450.
... See MoreSee Less

1 week ago

Là trang aig MacTV a dèanamh bracaist airson còrr air leth cheud duine mar phàirt den CRUK Big Breakfast. Taing mhòr do na buidhnean Gàidhlig eadar Taigh Shìphoirt, An Tosgan agus Obh Obh a chur taic ri seo. Chaidh £450 a chruinneachadh. 

A busy day at MacTV making breakfast for over 50 people as part of CRUKs Big Breakfast. Many thanks to the Gaelic organisations in Stornoway for supporting this cause. We raised a total of £450.

Iain Murray, Anne Macphail and 23 others like this

View previous comments

Marina MacDonaldWell done and thank you for a lovely breakfast. Same again next Friday? 👍🏼😁

1 week ago   ·  1
Avatar

Catherine MacleanWell done to you all xxx

1 week ago   ·  1
Avatar

Comment on Facebook

MacTV added 4 new photos.

Cathair na Ceiltis - Glasgow University Gael Tales

Diluain 20 den Mhairt aig 2100
Dimàirt 21 den Mhairt aig 2200

Tha Annabel NicIllinnein, a tha an-dràsta na h-oileanach Ceiltis sa cheathramh bliadhna ann an Oilthigh Ghlaschu a’ gabhail turas tro na linntean agus a’ coinneachadh cuid de sgoilearan na roinne, feadhainn a th’ ann agus a bh’ ann, agus ag ionnsachadh mun chiad chathair Cheiltis a chaidh a steidheachadh aig an oilthigh.

Annabel MacLennan, currently a student of Celtic Studies at Glasgow University in fourth year takes a trip through the centuries to meets some of the department’s academics, past and present, and finds out about how the first Chair of Celtic came to be.
... See MoreSee Less

1 week ago

Cathair na Ceiltis - Glasgow University Gael Tales

Diluain 20 den Mhairt aig 2100
Dimàirt 21 den Mhairt aig 2200

Tha Annabel NicIllinnein, a tha an-dràsta na h-oileanach Ceiltis sa cheathramh bliadhna ann an Oilthigh Ghlaschu a’ gabhail turas tro na linntean agus a’ coinneachadh cuid de sgoilearan na roinne, feadhainn a th’ ann agus a bh’ ann, agus ag ionnsachadh mun chiad chathair Cheiltis a chaidh a steidheachadh aig an oilthigh.   

Annabel MacLennan, currently a student of Celtic Studies at Glasgow University in fourth year takes a trip through the centuries to meets some of the department’s academics, past and present, and finds out about how the first Chair of Celtic came to be.

Munich ‘72 - The Munich Games

Diardaoin 16 den Mhairt aig 2230
Didòmhnaich 19 den Mhairt aig 2300

Air an 5mh den t-Sultain 1972 fhuair ceannaircich a-steach gu seòmraichean nan lùth-chleasaichean aig Geamaichean Oilimpigeach Munich, a’ marbhadh 11 Iosraeleach agus a’ tòiseachadh strì eadar-nàiseanta a tha fhathast ag adhbharachadh connspaid

On September 5, 1972, Palestinian extremists infiltrated the athletes’ dorms at the Munich Summer Olympics killing eleven Israeli athletes and setting off an international crisis that continues to raise controversy more than 40 years later.
... See MoreSee Less

1 week ago

Munich ‘72 - The Munich Games

Diardaoin 16 den Mhairt aig 2230
Didòmhnaich 19 den Mhairt aig 2300 

Air an 5mh den t-Sultain 1972 fhuair ceannaircich a-steach gu seòmraichean nan lùth-chleasaichean aig Geamaichean Oilimpigeach Munich, a’ marbhadh 11 Iosraeleach agus a’ tòiseachadh strì eadar-nàiseanta a tha fhathast ag adhbharachadh connspaid

On September 5, 1972, Palestinian extremists infiltrated the athletes’ dorms at the Munich Summer Olympics killing eleven Israeli athletes and setting off an international crisis that continues to raise controversy more than 40 years later.