Compelling Television from Scotland
Authentic, Creative, Distinctive
Telebhisean buadhail à Alba
Dearbhte, Cruthachail, Sònraichte

MacTV published a note.

Trusadh: Dachaigh ’s Dùthaich / 100 years of the Scottish Women’s Institute
... See MoreSee Less

4 days ago

MacTV added 4 new photos.

An Cuan a tuath
Secrets of the North Sea

Diardaoin 22mh an An t-Ògmhios aig 2230
agus a-rithist Didòmhnaich 25mh An t-Ògmhios aig 2300

Tha pìosan dhen Chuan a Tuath gu ma caochlaidheach agus neo-aithnichte. Thairis air an dà phrògram seo tha sinn a’ faicinn nithean nach fhaca mòran, le saoghal eile fon uisge a tha doirbh faighinn thuige.

The North Sea is extremely varied and surprisingly unknown. This two part documentary shows the rarely filmed and spectacular diverse underwater world that is often difficult to access.
... See MoreSee Less

6 days ago

An Cuan a tuath
Secrets of the North Sea

Diardaoin 22mh an An t-Ògmhios aig 2230
agus a-rithist Didòmhnaich 25mh An t-Ògmhios aig 2300 

Tha pìosan dhen Chuan a Tuath gu ma caochlaidheach agus neo-aithnichte. Thairis air an dà phrògram seo tha sinn a’ faicinn nithean nach fhaca mòran, le saoghal eile fon uisge a tha doirbh faighinn thuige.  

The North Sea is extremely varied and surprisingly unknown. This two part documentary shows the rarely filmed and spectacular diverse underwater world that is often difficult to access.

MacTV published a note.

Trusadh: Cha tig an aois leatha fhèin / Later Life Care
... See MoreSee Less

1 month ago

Donnie Nicolson, Amanda Bruce and 9 others like this

View previous comments

Murdo MacleodGreat programme last night.Realy enjoyed it !

4 weeks ago   ·  2

1 Reply

Avatar

Comment on Facebook